Detaljni podaci o znanstvenom projektu
Naziv projekta Informacijsko-komunikacijske usluge za kretanje prometnom mrežom osoba smanjene i otežane pokretljivosti
Voditelj prof. dr. sc. Dragan Peraković
Sažetak
Razvoj suvremenih informacijsko-komunikacijskih sustava (IKS) rezultirat će sve većom primjenom novih rješenja i usluga uz primjenu sve naprednijih i kompleksnijih terminalnih uređaja. Pretpostavka za navedeno je sve bolja, učinkovitija i sigurnija komunikacijska mrežna infrastruktura. Usluge i aplikacije razvijene za mobilne terminalne uređaje danas pružaju sve veću informiranost korisnika u realnom vremenu, koja se može temeljiti i na lokaciji korisnika. Posebnu pažnju potrebno je usmjeriti na različite skupine osoba smanjene i otežane pokretljivosti koje imaju mogućnost korištenja osnovnih funkcionalnosti mobilnih terminalnih uređaja. Uzimajući u obzir navedeno očituje se da su u prometu posebno ugrožene osobe smanjene i otežane pokretljivosti od kojih se ističu osobe sa specifičnim stupnjem i vrstom invaliditeta. Pristupačnost koja podrazumijeva jednostavnost i pouzdanost primjene mobilnih terminalnih uređaja jedan je od osnovnih preduvjeta za uključivanje osoba smanjenje i otežane pokretljivosti u svakodnevnicu. Pouzdanost se posebno očituje u slučaju ovisnosti korisnika o primjeni pojedine usluge, gdje nedostupnost komunikacijske mreže ili usluge, može dodatno ugroziti korisnika, što se posebno prepoznaje kod aplikacija navigacije ili stvarnovremenog informiranja korisnika. Istraživanja koja se trenutno provode na Fakultetu prometnih znanosti doprinose razvoju tehničko-tehnoloških rješenja, dok se nedostatak ističe u nedovoljnoj edukaciji i nužnosti definiranju specifičnih potreba korisnika. Identifikacija relevantnih parametara za sigurno kretanje osoba smanjene i otežane pokretljivosti prometnom mrežom jedan je od ciljeva istraživanja. Temeljem toga definirati će se korisnički zahtjevi, koji će predstavljati podlogu za razvoj i primjenu novih informacijsko-komunikacijskih usluga u prometnoj mreži. Jedan od ciljeva je i definiranje novog vrijednosnog lanca isporuke usluge. Modeliranje korisničke baze znanja te edukacija korisnika o primjeni novih rješenja i usluga temeljit će se na sinergijskom djelovanju u polju edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti i polju tehnologije prometa i transporta. Za potrebe ostvarivanja ciljeva nužno je provesti analizu tehničko-tehnoloških karakteristika primjenjive korisničke opreme i dostupnih aplikativnih rješenja uzimajući u obzir raznolikosti korisničkih platformi. Analiza će se provesti u suradnji sa članovima udruge HUPRT (Hrvatska udruga za promociju i razvoj tiflotehnike). Pomoću OPNET Modeler alata potrebno je simulirati parametre koji utječu na performanse IKS-a i kvalitetu pružanja usluge. Rezultati istraživanja očitovati će se kroz razvoj konceptualnog modela isporuke nove informacijsko-komunikacijske (IK) usluge modelirane i simulirane u OPNET Modeler alatu. Razvojnim okvirom definirati će se smjernice za razvoj novih IK usluga u prometu. Primjenom novih usluga i razvijenog aplikativnog rješenja očekuje se značajno povećanje kvalitete života osoba smanjene i otežane pokretljivosti.