Detaljni podaci o znanstvenom projektu
Naziv projekta Analiza utjecaja pokazatelja distribucije na broj dostavnih vozila u urbanim zonama
Voditelj red. prof. dr. sc. Kristijan Rogić
Sažetak
Organizacija distribucije roba u gradskim zonama u današnje vrijeme predstavlja poseban izazov, zbog okolnosti koje utječu na oblikovanje logističke usluge i zbog visoke razine opterećenosti prometne infrastrukture u urbanim zonama. U procesu donošenja odluke o regulaciji dostavnog prometa u urbanim zonama, u početnoj se fazi nastoji odrediti parametre koji će biti osnova za prikaz situacije i izradu planova regulacije dostave. Jedan od najvažnijih parametara pri tome je broj dostavnih vozila u određenom gradskom području ili na određenom koridoru. Za određivanje broja dostavnih vozila koriste se različite metode, pri čemu se nastoji osim identifikacije vozila odrediti i kategorija dostavnog vozila, ali i način njegovog kretanja kroz određenu zonu. Generatori dostave su u urbanim područjima su najčešće poslovni subjekti vezani uz maloprodaju . Ovisno o vrsti robe koja je subjekt distribucije, intenzitet dostava, a time i broj distribucijskih vozila varira, s uglavnom negativnim utjecajem na okoliš i razinu prometnog zagušenja u određenim gradskim zonama. Koncentracija dostavnih vozila nije jednaka u svim dijelovima gradova, a nejednaka je i unutar pojedinih gradskih zona. Broj dostavnih vozila nastoji se smanjiti primjenom različitih regulativnih koncepata pri čemu je bitno odrediti prioritete tj mjesta s najvećom koncentracijom vozila u određenim zonama. Cilj predloženog istraživanja je ispitati utjecaj pojedinih pokazatelja distribucije na broj dostavnih vozila prema različitim kriterijima u segmentu distribucije roba široke potrošnje Pokazatelji distribucije prikazuju razinu kvalitete maloprodajne mreže i koncentracije maloprodajnih objekata u pojedinoj zoni ili području. Povezivanje pokazatelja distribucije i broja dostavnih vozila može biti kriterij za određivanje prioriteta u sustavu regulacije distribucije. Pronalaženjem zakonitosti u odnosu broja vozila i pojedinih pokazatelja distribucije moguće je identificirati zone s povećanom koncentracijom dostavnih vozila u gradskim područjima. Istraživanje je nastavak međunarodnih projekata koji su realizirani na području grada Zagreba:CIVITAS ELAN i TRAILBLAZER, gdje se pokazalo da nedostaju indikatori koji mogu ukazati na najkritičnije zone u segmentu dostave roba u gradovima. Rezultati istraživanja moći će se koristiti u području regulacije dostave roba u gradskim zonama, gdje su, u Republici Hrvatskoj, moguća znatna unapređenja. Kao i u dosadašnjim istraživanjima i u ovom se istraživanju planira uključiti određen broj studenata studija Logistike.