Detaljni podaci o znanstvenom projektu
Naziv projekta Razvoj i implementacija postupka neprekinutog snižavanja unutar zračnog prostora Republike Hrvatske
Voditelj prof. dr. sc. Doris Novak
Sažetak
Primjena postupka neprekinutog snižavanja tijekom leta zrakoplova u velikoj mjeri smanjuje emisiju štetnih (stakleničkih) plinova u atmosferu, a koji nastaju izgaranjem u motorima zrakoplova. Radi posebne konstrukcije putanje leta smanjuje se i područje na zemlji zagađeno bukom zrakoplova, čime se pozitivno utječe na kvalitetu života lokalne zajednice u okolici aerodroma. Procedura neprekinutog snižavanja u Republici Hrvatskoj nije definirana i implementirana na razini zračnih prijevoznika i kontrole letenja te se u praksi se ne primjenjuje. Uvidom u svu relevantnu dokumentaciju na svim razinama zrakoplovnih vlasti i operatora zrakoplova u RH može se zaključiti da ne postoji plan implementacije postupka, unatoč preuzetim obavezama u okviru europskih planova implementacije ciljeva projekta Jedinstvenog europskog neba (engl. Single European Sky ATM Research Project – SESAR). Inicijalna mjerenja primjene postupka neprekinutog snižavanja provedena na Zavodu za aeronautiku Fakulteta prometnih znanosti, u suradnji s nacionalnim zračnim prijevoznikom Croatia Airlines, pokazala su uštedu od 150 kg goriva po jednom letu, čime je emisija CO2 smanjena za 500 kg. Procjenjuje se da bi se prema broju letova zrakoplova nacionalnog prijevoznika primjenom postupka neprekinutog snižavanja moglo postići smanjenje emisije CO2 i ostalih štetnih stakleničkih plinova od 7500 tona na godišnjoj razini. Za detaljnije rezultate potrebno je provesti opsežnija mjerenja na većem uzorku letova uz aktivno mjerenje buke na zemlji i u samom zrakoplovu. Istraživanje uključuje: ? izradu plana probnih letova zrakoplova u kontroliranim uvjetima ? mjerenja elemenata potrošnje goriva i razine buke prema planiranim putanjama leta ? laboratorijske simulacije putanje leta - izrada računalnih modela zrakoplova, modela navigacijskih sustava i modela atmosfere ? procjenu ekonomičnosti i isplativosti implementacije procedura na temelju rezultata ? izradu studije procjene rizika. Rezultat istraživanja bit će razrađen i detaljan plan implementacije postupka s neprekinutim snižavanjem, koji bi uvažavao sve specifičnosti i ograničenja unutar zračnog prostora RH, ali bi bio komplementaran europskoj regulativi i preuzetim obavezama u tom području. Očekivani znanstveni doprinos je razraditi metodologiju i definirati uvjete kojima se : • smanjuje emisija štetnih plinova zrakoplova tijekom prilaza na slijetanje za 5%, • smanjuje područje zagađenja bukom zrakoplova tijekom prilaza na slijetanje za 2 dBA. Ciljevi istraživanja (izravnom implikacijom na gospodarski sektor): ? dokazati isplativost predloženog postupka u smislu smanjenja buke na zemlji i smanjenja emisije štetnih plinova čime se pozitivno utječe na okoliš i eko-sustav ? razviti operativne postupke i procedure unutar zračnog prostora ? smanjiti ukupnu potrošnju goriva flote zrakoplova nacionalnog zračnog prijevoznika tijekom prilaza na slijetanje ? izrada operativnih postupaka i procedure prilaza za slijetanje u smislu kompanijskih preporuka posadama a sa ciljem smanjenja utroška goriva u prilazu za slijetanje na domaćim i međunarodnim aerodromima ? zadovoljiti europsku regulativu prema dokumentu ENV01 Implement Basic Continuous Descent Approach (BCDA) procedures for environmental improvements kao dijela hrvatskog Local Single Sky Implementation Plan (LSSIP). Za razvoj i implementaciju postupka neprekinutog snižavanja interes za sudjelovanje izrazili su Croatia Airlines, Zračna luka Zagreb, Zračna luka Split i Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.