Detaljni podaci o znanstvenom projektu
Naziv projekta Razvoj simulatora kontrole zračnog prometa
Voditelj izv. prof. dr. sc. Biljana Juričić
Sažetak
Temeljem podataka o dugogodišnjem trendu stalnog rasta prometne potražnje (prosječno 3-4% godišnje, izuzev terorizmom obilježene 2001. i recesijske 2009. godine), najvažnije europske zrakoplovne organizacije okupljene u konzorciju Istraživanje upravljanja zračnim prometom pri jedinstvenom europskom nebu (eng. Single European Sky ATM Research - SESAR) analiziraju i definiraju uvjete razvoja europskog zračnog prometa te rade na novim tehničko-tehnološkim rješenjima za četiri ključna područja učinkovitosti upravljanja zračnim prometom, a to su: sigurnost, ekonomičnost, kapacitet i zaštita okoliša. Jedan od glavnih ciljeva SESAR programa je trostruko povećanje kapaciteta zračnog prostora. Kapacitet zračnog prostora ponajviše ovisi o radnom opterećenju kontrolora zračnog prometa koje je definirano razinom kompleksnosti zračnog prometa. Povećanje kapaciteta može se ostvariti mjerama smanjenja kompleksnosti zračnog prostora, uvođenjem sofisticiranih automatskih sustava koji pomažu kontroloru da učinkovitije upravlja zračnim prometom i mjerama smanjenja kašnjenja na ruti i mreži ruta. Novi koncepti rješenja ključni za ostvarenje ovog cilja su operacije zasnovane na 4D navigaciji, poslovnim putanjama zrakoplova te operacijama zrakoplova temeljenim na učinkovitosti koje omogućavaju odabir optimalne prostorno i vremenski precizno definirane putanje zrakoplova od faze uzlijetanja do faze slijetanja. Budući da takav koncept operacija još uvijek nije implementiran u operativnim sustavima upravljanja zračnim prometom, u istraživanju će se primijeniti metoda simulacije. U Laboratoriju za kontrolu zračne plovidbe pri Fakultetu prometnih znanosti koristi se postojeći BEST radarski simulator za kontrolu zračnog prometa za mjerenje radnog opterećenja kontrolora te se planira unutar ovog područja započeti istraživanje vezano za kompleksnost zračnog prostora izradom novog simulatora koji bi simulirao rad kontrolora u uvjetima 4D navigacije. Tijekom izvođenja simulacija snimat će se putanje svih zrakoplova, radio-telefonska komunikacija i interakcije kontrolora sa simulatorskom opremom.