Detaljni podaci o znanstvenom projektu
Naziv projekta Analiza tržišta logističkih usluga u Republici Hrvatskoj sa smjernicama za suradnju s gospodarstvom
Voditelj red. prof. dr. sc. Mario Šafran
Sažetak
Članstvo u Europskoj uniji uzrokuje strukturne promjene u logističkoj industriji u Hrvatskoj. Uz eroziju prihoda iz poslova carinskog zastupanja, istodobno se otvara novi prostora za razvoj poslovanja u segmentu fizičke distribucije i tranzitnog prometa. Integracijom u jedinstveno europsko tržište, logistička infrastruktura u Hrvatskoj dobiva na značaju, a globalni logistički operateri će stečene pozicije na hrvatskom tržištu u novim uvjetima dodatno ojačati, što će rezultirati daljnjim privlačenjem robnih tokova. Kako do sada još nije provedeno sustavno istraživanje aktualne ponude i potražnje za logističkim uslugama na hrvatskom tržištu, nije moguće niti odrediti projekcije daljnjeg razvoja ove djelatnosti u Hrvatskoj, koje bi ujedno poslužile za planiranje daljnje izgradnje logističke infrastrukture. Gospodarski subjekti logističke industrije stoga pri planiranju investicija i razvoja poslovnih aktivnosti uglavnom oslanjaju na vlastite marketinške aktivnosti, koje su ograničenog obuhvata, bez znanstvenih pristupa i analiza. Rezultati ovog istraživanja bili bi iskazani u vidu kvantitativnih pokazatelja (kapaciteti i raspored logističkih resursa: tehničko-tehnološki, ljudski, stručni) i kvalitativnih pokazatelja (struktura logističkih usluga, efikasnost, efektivnost), temeljm kojih bi se mogle izvesti projekcije trendova budućeg razvoja logističke industrije u Hrvatskoj. Rezultati istraživanja pomogli bi gospodarskim subjektima u donošenju optimalnih poslovnih odluka na strateškoj razini, dok bi istodobno predstavljali izvor informacija i spoznaja neophodnih za daljnja znanstvena istraživanja na Fakultetu prometnih znanosti (znanstveni članci, doktorati, znanstveni projekti...). Tijekom provedbe istraživanja proširili bi se kontakti i inicirala intenzivnija suradnja s gospodarskim subjektima logističke industrije (logističkim operaterima i korisnicima usluga). Pri tomu bi također bili uključeni studenti Fakulteta prometnih znanosti, kojima bi se na taj način omogućilo stjecanje uvida u praktičnu primjenu stečenih znanja (u gospodarskoj praksi), kao i kontakt s mogućim budućim poslodavcima. Time bi se mogli poboljšati budući nastavni planovi i programi bolje prilagođeni studentim i tržištu rada. Potrebu za provođenjem ovog istraživanja također potvrđuju dosadašnja istraživanja Zavoda za transportnu logistiku, ostvarena suradnja s gospodarstvom i Hrvatskom udrugom za upravljanjem lancem opskrbe.