Podaci o nastavniku
Titula   prof. dr. sc.
Prezime i ime   Mlinarić Tomislav Josip
Funkcija   Redoviti profesor
Zavod Zavod za željeznički promet
Soba nastavnika soba broj 1.10, 1. kat, Vukelićeva 4
Telefon +385 1 2380-227
E-mail adresa tmlinaric@fpz.hr
Web stranica
Konzultacije  
Ponedjeljak 14:00 - 16:00 soba broj 1.10, 1. kat, Vukelićeva 4
Srijeda 11:00 - 13:00 soba broj P-4, prizemlje, Borongaj, obj. 70
  (datum posljednje izmjene: 27.01.2017, 14:39)
Obrazovanje
Diplomski rad
Magistarski rad
Doktorska disertacija
Interes u području prometnih znanosti