Podaci o nastavniku
Titula   prof. dr. sc.
Prezime i ime   Peraković Dragan
Funkcija   Predstojnik zavoda
Zavod Zavod za informacijsko-komunikacijski promet
Soba nastavnika soba broj P-15, 1. kat, Borongaj, obj. 71
Telefon +385 1 2457-915
E-mail adresa dragan.perakovic@fpz.hr
Web stranica www.fpz.unizg.hr/dperakovic
Konzultacije  
Ponedjeljak 10:00 - 11:30 soba broj P-15, 1. kat, Borongaj, obj. 71
Četvrtak 10:00 - 11:30 soba broj P-15, 1. kat, Borongaj, obj. 71
  (datum posljednje izmjene: 26.02.2015, 21:50)
Obrazovanje
Diplomski rad 1995. / Fakultet prometnih znanosti / Sveučilište u Zagrebu / Modemske komunikacije / prof. dr. sc. Slavko Šarić
Magistarski rad 2003. / Fakultet prometnih znanosti / Sveučilište u Zagrebu / Mogućnost primjene mobilnog interneta u inteligentnim transportnim sustavima / prof. dr. sc. Slavko Šarić
Doktorska disertacija 2005. / Fakultet prometnih znanosti / Sveučilište u Zagrebu / Model distribucije informacija korisnicima prometnog sustava / prof. dr. sc. Slavko Šarić
Interes u području prometnih znanosti primjena informacijsko komunikacijskih tehnologija u prometu i edukacijskom procesu, simulacije u prometu, razvoj programske podrške za mobilne terminalne uređaje, razvoj usluga u telekomunikacijkim mrežama, projektiranje informacijsko komunikacijskih sustava...