Podaci o nastavniku
Titula   dr. sc.
Prezime i ime   Petrović Marjana
Funkcija   Docent
Zavod Zavod za željeznički promet
Soba nastavnika soba broj P-2, prizemlje, Borongaj, obj. 70
Telefon +385 1 2457-710
E-mail adresa marjana.petrovic@fpz.hr
Web stranica
Konzultacije  
Ponedjeljak 10:30 - 12:00 soba broj P-2, prizemlje, Borongaj, obj. 70
Srijeda 10:30 - 12:00 soba broj P-2, prizemlje, Borongaj, obj. 70
  (datum posljednje izmjene: 15.10.2018, 12:26)
Obrazovanje
Diplomski rad
Magistarski rad
Doktorska disertacija
Interes u području prometnih znanosti