Podaci o nastavniku
Titula   doc. dr. sc.
Prezime i ime   Slavulj Marko
Funkcija   Docent
Zavod Zavod za gradski promet
Soba nastavnika soba broj 2.4, 2. kat, Vukelićeva 4
Telefon
E-mail adresa marko.slavulj@fpz.hr
Web stranica
Konzultacije  
Srijeda 08:30 - 10:00 soba broj 2.4, 2. kat, Vukelićeva 4
Petak 09:00 - 10:30 soba broj 2.4, 2. kat, Vukelićeva 4
  (datum posljednje izmjene: 18.09.2017, 12:23)
Obrazovanje
Diplomski rad
Magistarski rad
Doktorska disertacija
Interes u području prometnih znanosti