Podaci o nastavniku
Titula   izv. prof. dr. sc.
Prezime i ime   Jelušić Niko
Funkcija   Izvanredni profesor
Zavod Samostalne katedre
Soba nastavnika soba broj 0.1, prizemlje, Vukelićeva 4
Telefon +385 1 2380-215
E-mail adresa niko.jelusic@fpz.hr
Web stranica
Konzultacije  
Ponedjeljak 10:00 - 11:00 soba broj 0.1, prizemlje, Vukelićeva 4
Srijeda 10:30 - 11:30 soba broj 0.1, prizemlje, Vukelićeva 4
  (datum posljednje izmjene: 17.10.2018, 13:12)
Obrazovanje
Diplomski rad
Magistarski rad
Doktorska disertacija
Interes u području prometnih znanosti