Podaci o nastavniku
Titula   dr. sc.
Prezime i ime   Husnjak Siniša
Funkcija   Poslijedoktorand
Zavod Zavod za informacijsko komunikacijski promet
Soba nastavnika soba broj P-18, 1. kat, Borongaj, obj. 71
Telefon +385 1 2457-945
E-mail adresa sinisa.husnjak@fpz.hr
Web stranica
Konzultacije  
Ponedjeljak 10:00 - 12:00 soba broj P-18, 1. kat, Borongaj, obj. 71
Srijeda 10:00 - 12:00 soba broj P-18, 1. kat, Borongaj, obj. 71
  (datum posljednje izmjene: 30.01.2018, 11:19)
Obrazovanje
Diplomski rad
Magistarski rad
Doktorska disertacija
Interes u području prometnih znanosti