Podaci o nastavniku
Titula   doc. dr. sc.
Prezime i ime   Fratrović Tomislav
Funkcija   Šef katedre
Zavod Samostalne katedre
Soba nastavnika soba broj 2.11, 2. kat, Vukelićeva 4
Telefon +385 1 2380-288
E-mail adresa tomislav.fratrovic@fpz.hr
Web stranica www.fpz.unizg.hr/kpms/clanovi/tomislav-fratrovic/
Konzultacije  
Ponedjeljak 11:00 - 13:00 soba broj 2.11, 2. kat, Vukelićeva 4
Četvrtak 11:00 - 12:00 soba broj P-3, prizemlje, Borongaj, obj. 71
  (datum posljednje izmjene: 14.02.2018, 20:57)
Obrazovanje
Diplomski rad 2000. (PMF-MO) Stacionarni tok viskoznog fluida, mentor: prof.dr.sc. Eduard Marušić-Paloka
Magistarski rad 2005. (PMF-MO) Matematički model toka krvi kroz arteriju, mentor: prof.dr.sc. Eduard Marušić-Paloka
Doktorska disertacija 2012. (PMF-MO) Asimptotička analiza toka nenewtonovskog fluida kroz poroznu sredinu, mentor: prof.dr.sc. Eduard Marušić-Paloka
Interes u području prometnih znanosti