Naziv dokumenta Stupljeno na snagu HR
Statut Fakulteta prometnih znanosti 2. lipnja 2017.
Pravilnik o izjednačavanju akademskog naziva 9. travnja 2010.
Zamolba za izjednačavanje akademskog naziva 9. travnja 2010.
Etički kodeks Fakulteta prometnih znanosti 4. srpnja 2018.
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Fakulteta prometnih znanosti 9. travnja 2010.
Pravilnik o završnim i diplomskim ispitima 19. travnja 2018.
Pravilnik o ustrojstvu i radu knjižnice Fakulteta prometnih znanosti 7. ožujka 2018.
Pravilnik o zaštiti od požara 4. srpnja 2018.
Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete Fakulteta prometnih znanosti 28. prosinca 2018.
Pravilnik Zavoda za prometno-tehnička vještačenja Fakulteta prometnih znanosti 19. srpnja 2011.
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti zaposlenika Fakulteta prometnih znanosti 9. studenog 2017.
Pravilnik o doktorskom studiju Fakulteta prometnih znanosti 20. prosinca 2016.
Pravilnik o poslijediplomskim specijalističkim studijima Fakulteta prometnih znanosti 6. lipnja 2018.
Pravilnik o cjeloživotnom obrazovanju 6. lipnja 2018.
Pravilnik o ustrojstvu Fakulteta i radnih mjesta 1. lipnja 2007.
Pravilnik o radu 21. srpnja 2015.
Pravilnik Fakulteta prometnih znanosti o uvjetima i postupku izbora u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja u području tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport 1. ožujka 2012.
Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnoga gradiva Fakulteta prometnih znanosti 29. studenog 2011.
Pravilnik o časopisu Promet - Traffic&Transportation 3. listopada 2018.
Odluka o imenovanju službenika za informiranje 30. ožujka 2017.
Zahtjev za pristup informacijama 22. travnja 2013.
Pravilnik o postupku ugovaranja, vođenja i nadzora izvršenja projekata 3. rujna 2013.
Programska podloga strateškog programa znanstvenih istraživanja Fakulteta prometnih znanosti 18. ožujka 2014.
Pravilnik o postupku oduzimanja akademskog stupnja ili stručnog naziva 3. listopada 2018.
Program potpora za poticanje istraživanja i inovacija na Fakultetu prometnih znanosti 13. siječnja 2015.
Strateški program znanstvenih istraživanja 15. siječnja 2015.
Strategija razvoja FPZ u razdoblju 2012. - 2017. 6. veljače 2015.
Strategija razvoja FPZ u razdoblju 2018. - 2023. 23. srpnja 2018.
Katalog laboratorijske opreme 30. lipnja 2017.
Pravilnik o nagrađivanju djelatnika 7. travnja 2016.
Pravilnik o nagrađivanju studenata 7. travnja 2016.
Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti 7. travnja 2016.
Statut Studentskog zbora Fakulteta prometnih znanosti 25. travnja 2016.
Pravilnik o jednostavnoj nabavi 7. srpnja 2017.
Pravilnik o radu Kluba kolekcionara 6. srpnja 2017.
Pravila za nastavno i nenastavno osoblje Fakulteta pri ostvarivanju mobilnosti 15. svibnja 2018.
Pravila o ispitima za redovite i izvanredne studente 30. listopada 2018.
Pravilnik o upravljanju AAI@EduHr imenikom 28. prosinca 2018.

Važnije poveznice

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača
"Strategija ljudskih resursa kroz primjenu Povelje i Kodeksa"
Poveznica

Datum posljednje izmjene stranice 7. travnja 2016. godine