Znanstvena zaklada FPZ

Znanstvena zaklada Fakulteta prometnih znanosti (Zaklada) osnovana je u listopadu 2019. godine, a služit će za unaprjeđenje znanosti i tehnologijskog razvoja u tehničkom području znanosti, znanstvenom polju tehnologija prometa i transporta u Republici Hrvatskoj. Sredstvima zaklade financirat će se istraživanja i projekati doktoranda na doktorskom studiju Fakulteta i time poticati inovativnost i autonomija mladih znanstvenika.

Cilj Zaklade je osiguravanje potrebnih sredstava za istraživanja doktoranda Fakulteta, pritom uspostavljajući sustav natječaja, odabira i financiranja istraživačkih tema. Jedan od glavnih kriterija za odabir tema pri tome će biti  iskoristivost doktorandovog istraživanja u gospodarstvu.

Potpore znanstvenim istraživanjima dodjeljivat će se temeljem  natječaja, za što će biti razvijen postupak vrednovanja kandidata, pri čemu će se posebno voditi računa o znanstvenoj kakvoći prijedloga, kao i o uravnoteženom razvoju svih grana prometa u Republici Hrvatskoj.

Poticanjem i financijskim podupiranjem znanstvenih istraživanja doktoranda, te stvaranjem uvjeta koji omogućuju njihovo provođenje u gospodarstvu Fakultet želi unaprijediti suradnju akademske zajednice i gospodarstva.

Sjedište Znanstvene zaklade Fakulteta prometnih znanosti: Vukelićeva 4, Zagreb.