Klikni s PROMETOM i ostvari karijeru Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja ZIRP 2021 Centar za promet i logistiku d.o.o.

Stručna praksa

Studenti Fakulteta prometnih znanosti tijekom studija mogu obaviti stručnu praksu u tuzemstvu i inozemstvu.
Studenti mogu obaviti stručnu praksu u okviru:

 1. obvezne stručne prakse
 2. HUP/EBRD Inicijative privatnog sektora za mlade
 3. Erasmus+ stručne prakse za studente
 4. IAESTE Croatia

Dobrovoljna stručna praksa može se unijeti u dopunsku ispravu za studente preddiplomskog i diplomskog studija. Sukladno odluci dekana od dana 19. ožujka 2018.:

 • Za studente diplomskog studija obavljena stručna praksa preko HUP/EBRD Inicijative privatnog sektora za mlade unosi se u dopunsku ispravu studenta
 • Za studente preddiplomskog studija obavljena obvezna stručna praksa preko HUP/EBRD Inicijative privatnog sektora za mlade ne unosi se u dopunsku ispravu studenta
 • Za studente preddiplomskog i diplomskog studija obavljena stručna praksa u inozemstvu preko natječaja Erasmus+ stručne prakse i IAESTE Croatia unosi se u dopunsku ispravu studenta.

Student, ukoliko želi da mu se dobrovoljna stručna praksa unese u dopunsku ispravu, mora dostaviti kopiju potvrde o obavljenoj stručnoj praksi u studentsku službu i original na uvid, kako bi mu stručna praksa bila unesena u dopunsku ispravu. Studentska služba zadržava kopiju, dok student zadržava original.

Broj pravnih osoba gdje se praksa obavlja
(u ak. god. 2017./2018.):
140
Broj pravnih osoba gdje se praksa obavlja
(u ak. god. 2019./2020.):
89
Broj studenata koji su obavili stručnu praksu
(u ak. god. 2017./2018.):
161
Broj studenata koji su obavili stručnu praksu
(u ak. god. 2019./2020.):
129
Ažurirano 25. veljače 2021.

Obvezna stručna praksa

OPĆENITO

Stručna praksa na Fakultetu prometnih znanosti obvezna je za studenta/icu koji/a studira na sveučilišnom preddiplomskom studiju u statusu redovitog ili izvanrednog studenta u vremenskom trajanju od 25 radnih dana, sukladno radnom vremenu pravne osobe gdje se praksa obavlja.

Student/ica koji/a se šalje na stručnu praksu mora zadovoljiti jedan od ova dva uvjeta:

 1. ostvario/la 105 ECTS bodova na preddiplomskom studiju i odabrao/la smjer
 2. upisan/a u 3. godinu preddiplomskog studija.

Student/ica je obvezan/na obaviti stručnu praksu prije završetka preddiplomskog studija.

Kolegij: STRUČNA PRAKSA

Student/ica, koji/a je zadovoljio/la jedan od dva uvjeta navedena gore i koji/a nije student/ica sveučilišnog preddiplomskog studija Aeronautika, upisuje se automatski na početku akademske godine u kolegij pod nazivom Stručna praksa kroz sustav ISVU Ispiti (Studomat) i u e-kolegij Stručna praksa kroz sustav za e-učenje Merlin.

Ako je student/ica zadovoljio/la jedan od dva gore navedena uvjeta tijekom aktualne akademske godine i želi prijaviti stručnu praksu može se upisati u kolegij na osobni zahtjev. Zahtjev za upis u kolegij podnosi osobno u studentsku službu ili elektroničkom poštom na: referada@fpz.unizg.hr. Pod Predmet: elektroničke pošte obvezno napisati Stručna praksa - Ime Prezime, JMBAG (npr. Predmet: Stručna praksa – Pero Perin 0135000123).

UPUTE STUDENTIMA ZA OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE

Više informacija dostupno je u dokumentu pod nazivom Naputak o stručnoj praksi koji je dostupan na mrežnim stranicama pod Pravilnici i dokumenti.

HUP/EBRD Inicijativa privatnog sektora za mlade

OPĆENITO

Fakultet prometnih znanosti (FPZ) od 9. veljače 2018. je partnerska ustanova u sklopu projekta Inicijativa privatnog sektora za mlade, koji je pokrenula Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD). Organizacijski partneri ove Inicijative su Fakultet elektrotehnike i računarstva u Osijeku, Vijeće studenata veleučilišta i visokih škola RH i konzultantska tvrtka People 1st iz Velike Britanije.

Radi se o inicijativi koja za cilj ima razvijati vještine mladih ljudi i kvalitetno ih pripremiti za tržište rada:

 • omogućiti studentima kvalitetnu stručnu praksu u uspješnim trgovačkim društvima, u skladu s priznatim međunarodnim standardima, kao i mogućnost mentorstva za vrijeme prakse,
 • poticati suradnju poslodavaca i obrazovnih institucija kako bi se unaprijedile vještine i znanja studenata tijekom obrazovanja te
 • omogućiti poslodavcima pristup još većoj bazi talenata i potencijalnih zaposlenika.

HUP je kreirao mrežni portal (poveznica: http://inicijativazamlade.hup.hr/) preko kojeg se direktno povezuju poslodavci i studenti te se sve aktivnosti odvijaju u elektroničkom obliku, kompletan proces od objave oglasa za stručnu praksu od strane poslodavca do podnošenja izvješća od strane poslodavca i studenta po završetku prakse.

PROGRAM STRUČNE PRAKSE I PRIMJER ORGANIZACIJE STRUČNE PRAKSE

U sklopu Inicijative radi se na standardizaciji stručne prakse studenata, kako bi stručna praksa studenata u Hrvatskoj bila za sve jednaka i pod jednakim uvjetima.

Program stručne prakse i primjer organizacije stručne prakse dostupni su na mrežnom portalu (pod Detaljnije o inicijativi).

PRIRUČNICI

Kao pomoć studentima, pri stupanju na tržište rada i planiranju stručne prakse, u okviru Inicijative izrađeni su priručnici za studente, poslodavce i obrazovne institucije. Priručnici se mogu preuzeti na mrežnom portalu (pod Dokumenti).

MENTORSTVO KAO POTPORA U ZAPOšLJAVANJU MLADIH ŽENA

Kao poseban program unutar Inicijative, HUP će spojiti odabrane studentice, koje se istaknu svojim motivacijskim pismom i radom tijekom prakse, s uspješnim poslovnim ženama iz HUP-ove Baze poslovnih žena u program mentorstva, kako bi se mladim ženama pomoglo u planiranju karijere i prevladavanju određenih barijera pri stupanju na tržište rada. Program mentorstva bi trajao šest mjeseci, a predviđeno je najmanje deset sati zajedničkog rada i tri sastanka mentorice i studentice, s ciljem izrade plana zaposlenja i razvoja karijere s utvrđenim koracima i ciljevima.

PRISTUP PORTALU

Studenti kojii studiraju na sveučilišnom preddiplomskom studiju ili sveučilišnom diplomskom studiju, kao i poslijediplomandi koji studiraju na poslijediplomskom sveučilišnom studiju ili poslijediplomskom doktorskom studiju na Fakultetu prometnih znanosti mogu dobiti pristup portalu i objavljenim oglasima za praksu. Također, može pokazati interes za trgovačka društva odabirom do pet (5) tvrtki u kojima želi raditi praksu. Ove tvrtke zatim vide osobne podatke studenta/ice i datum iskaza interesa.

Mrežnom portalu Inicijative student/ica pristupa pomoću svog AAI@EduHR elektroničkog identiteta. Ako student/ica nema izrađen profil na mrežnom portalu, mora prvo popuniti elektronički obrazac za prijavu na Inicijativu za mlade (vidi Uputstva). Nakon što se podaci unesu, u sustav Inicijative, i isti potvrde od strane obrazovne institucije, student/ica će moći pristupiti svom profilu.

Unutar svog profila student/ica može vidjeti sve otvorene oglase za prakse za njegovo/zino polje studiranja te se putem portala može na iste prijavljivati izravno poslodavcu, koji nakon toga sam provodi selekciju među svim prijavljenim studentima i u konačnici bira studenta/icu kojeg/u će primiti na praksu.

Studentu/ici na sveučilišnom preddiplomskom studiju na Fakultetu prometnih znanosti ova praksa može biti priznata kao obvezna stručna praksa. Odluku o priznavanju donosi Voditelj/ica stručne prakse za pojedini smjer na Fakultetu prometnih znanosti.

KONTAKT OSOBE

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja vezanih za stručnu praksu i Inicijativu, možete se slobodno obratiti:

 • kontakt osobi na FPZ-u: doc. dr. sc. Vlatki Stupalo na e-mail: vlatka.stupalo@fpz.unizg.hr (pod Predmet: elektroničke pošte obvezno napisati HUP/EBRD Inicijativa privatnog sektora za mlade – Ime Prezime, JMBAG (npr. Predmet: HUP/EBRD Inicijativa privatnog sektora za mlade – Pero Perin 0135000123)).
 • HUP koordinatorici za Inicijativu privatnog sektora za mlade, gđi Vali Marszalek, na tel.: 01 4897 566 ili na e-mail: vali.marszalek@hup.hr.

Erasmus+ stručna praksa za studente

OPĆENITO

Razmjena studenata u svrhu stručne prakse na Sveučilištu u Zagrebu odvija se kroz program Erasmus+ od akademske godine 2014./15.

Stručna praksa može trajati najkraće 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci. Trajanje stručne prakse definira prihvatna institucija u dogovoru sa studentom. Studenti su na stručnoj praksi dužni odrađivati puno radno vrijeme (od 6 do 8 sati dnevno).

Studentu/ici na sveučilišnom preddiplomskom studiju na Fakultetu prometnih znanosti ova praksa može biti priznata kao obvezna stručna praksa. Odluku o priznavanju donosi Voditelj/ica stručne prakse za pojedini smjer na Fakultetu prometnih znanosti.

UPUTE ZA PRIJAVU I OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE

Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama:

 1. Ureda za međunarodnu suradnju i mobilnost FPZ-a: Erasmus+ stručna praksa za studente
 2. Sveučilišta u Zagrebu: Stručna praksa
 3. Agencije za mobilnost i programe Europske Unije: Erasmus+ Stručna praksa.

IAESTE Croatia

OPĆENITO

IAESTE Croatia je hrvatska udruga za međunarodnu razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti. Punopravna je članica međunarodne asocijacije IAESTE koja djeluje pod načelnim okriljem UN-a.

Udruga IAESTE nudi studentima plaćenu praksu u inozemstvu.

Studentu/ici na sveučilišnom preddiplomskom studiju na Fakultetu prometnih znanosti ova praksa može biti priznata kao obvezna stručna praksa. Odluku o priznavanju donosi Voditelj/ica stručne prakse za pojedini smjer na Fakultetu prometnih znanosti.

UPUTE ZA PRIJAVU I OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE

Više informacija dostupno je na:

 1. službenoj mrežnoj stranici udruge: www.iaeste.hr
 2. facebook stranici udruge.
 3. mrežnim stranicama Ureda za međunarodnu suradnju i mobilnost FPZ-a: IAESTE Croatia

Starter - projekt udruge eStudent

OPĆENITO

Cilj Starter projekta jest povezati proaktivne studente s programima zapošljavanja najboljih trgovačkih društava koji posluju u Hrvatskoj.

UPUTE ZA PRIJAVU I OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE

Više informacija dostupno je na službenoj mrežnoj stranici udruge: http://starter.estudent.hr