Klikni s PROMETOM i ostvari karijeru Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o.

ITS Hrvatska

Naziv: Inteligentni transportni sustavi Hrvatska
Adresa: Vukelićeva 4, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 245 7921
E-mail: info@its-croatia.hr
Web: www.its-croatia.hr

Udruga Inteligentni transportni sustavi Hrvatska je osnovana 12. listopada 2005. godine radi promicanja i ostvarivanja harmoniziranog razvoja Inteligentnih Transportnih Sustava (ITS). Uključivanjem u  Udrugu pojedinci, tvrtke, institucije i drugi zainteresirani moći će učinkovitije djelovati na promicanju  ITS rješenja ostvarujući sinergiju na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
 
Djelatnosti Udruge

 • suradnja s obrazovnim i znanstvenim institucijama, komorama, trgovačkim društvima, tijelima državne uprave i drugim pravnim osobama i pojedincima koji mogu doprinijeti ostvarenju ciljeva Udruge,
 • izdavanje ili suradnja u izdavanju stalnih i povremenih znanstvenih, stručnih i informativnih publikacija  iz područja Inteligentnih transportnih sustava,
 • organizacija ili suradnja u organizaciji znanstvenih i stručnih skupova, savjetovanja, tečajeva,  predavanja, okruglih stolova i seminara iz područja Inteligentnih transportnih sustava,
 • redovito i povremeno informiranje članstva o djelatnostima Udruge, dostignućima njenih članova i o  zbivanjima na području inteligentnih transportnih sustava,
 • informiranje javnosti o razvoju Inteligentnih transportnih sustava te suradnja s elektroničkim i tiskanim medijima,
 • rad na znanstvenim i stručnim projektima,
 • sudjelovanje u uspostavljanju i održavanju javnoprivatnih partnerstava,
 • suradnja sa srodnim organizacijama i udrugama u Republici Hrvatskoj,
 • suradnja s međunarodnim organizacijama i udrugama

Ciljevi Udruge

 • poticanje i promicanje suradnje među članovima u razvoju nacionalne arhitekture Inteligentnih transportnih sustava,
 • povećanje učinkovitosti i sigurnosti prometnih i transportnih sustava,
 • podrška harmoniziranom razvoju Inteligentnih transportnih sustava u Republici Hrvatskoj,
 • stvaranje javnog znanstvenog i stručnog mišljenja o Inteligentnim transportnim sustavima,
 • utjecaj na razvitak i napredak očuvanja prirode i čovjekova okoliša,
 • ostvarivanje suradnje s ITS udrugama u Europi i svijetu