Klikni s prometom Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja ZIRP 2021 Centar za promet i logistiku d.o.o.

Nastavni programi

Aktualna akademska godina 2020./2021.

Akademska godina počinje 01.10.2020. i traje do 30.09.2021. godine

Nastavni program 2020./2021.

Detaljni podaci o nastavnom planu i programu Fakulteta prometnih znanosti i ishodima učenja na predmetima:

https://www.isvu.hr/visokaucilista/hr/podaci/135/nastavniprogram