Klikni s PROMETOM i ostvari karijeru Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja ZIRP 2022 Centar za promet i logistiku d.o.o.

Nastavni programi

Aktualna akademska godina 2021./2022.

Akademska godina počinje 01.10.2021. i traje do 30.09.2022. godine


Detaljni podaci o nastavnom planu i programu Fakulteta prometnih znanosti i ishodima učenja na predmetima:

https://www.isvu.hr/visokaucilista/hr/podaci/135/nastavniprogram