Klikni s PROMETOM i ostvari karijeru Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o.

Razlikovna godina

Za stručne prvostupnike bilo kojih srodnih tehničkih i ostalih (srodnih) stručnih studija i veleučilišta uvjet upisa sveučilišnog diplomskog studija je završena razlikovna godina studija na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, prema odluci Fakultetskog vijeća o ustrojstvu razlikovne godine.

Pristupnici za upis na I. godinu sveučilišnog diplomskog studija na Fakultetu prometnih znanosti u razlikovnoj godini trebaju upisati sljedeće kolegije:

 • MATEMATIKA II (8 bodova)
 • MEHANIKA II (8 bodova)
 • VJEROJATNOST I STATISTIKA (8 bodova)
 • OSNOVE PROMETNOG INŽENJERSTVA (8 bodova)
 • 4 STRUČNA KOLEGIJA SMJERA (OVISNO O SMJERU STUDIJA)

Razlikovna godina studija se upisuje u svojstvu izvanrednog studenta. Nastava za razlikovne kolegije izvodi se u sklopu nastave za redovite ili izvanredne studente prijediplomskog studija.

 • Upisani predmeti razlikovne godine trebaju se položiti do upisa 1. godine diplomskog studija
 • Položeni ispiti iz razlikovne godine ne boduju se i ne ulaze u ukupan zbroj od 120 ECTS bodova diplomskog studija
 • Pravo upisa na I. godinu diplomskog studija stječe se na temelju uspjeha pristupnika na prethodnoj razini studija.
 • Završetkom razlikovne godine studija isključivo se stječe pravo upisa odgovarajućeg diplomskog studija na Fakultetu prometnih znanosti.

Primanje prijava za upis na razlikovnu godinu studija je od 1. do 15. rujna 2023. (do 13 sati)

 1. Kandidati kod prijave za upis na razlikovnu godinu studija dostavljaju u studentsku službu Fakulteta sljedeće dokumente:
  • Obrazac prijave za upis na razlikovnu godinu studija (nalazi se na dnu stranice).
  • Potvrdu o uplati troškova prijave za upis na razlikovnu godinu studija u iznosu od 40,00 €, za ak. god. 2023./2024. (primjer uplatnice s potrebnim podacima nalazi se na dnu stranice)
  • Prvostupničko uvjerenje/svjedodžba o završetku preddiplomskog studija
  • Prijepis ocjena/dopunska isprava
  • Nastavni plan i program za položene kolegije (na zahtjev)

Popis kandidata kojima je odobren upis na razlikovnu godinu studija (završena odgovarajuća vrsta studija i prosjek ocjena) bit će objavljen na stranci Fakulteta pod ovim izbornikom.

 1. Student kod upisa prilaže sljedeće dokumente:
  • fotografija (dimenzije 4x6)
  • Potvrdu o uplati troškova upisnine u iznosu od 50,00 € (primjer uplatnice s potrebnim podacima nalazi se na dnu stranice)
  • Ispunjen i ispisan UPISNI LIST (Upisni list nalazi se na dnu stranice)
  • Dokaz o uplati školarine koja je jednaka umnošku (broj broja upisanih bodova ECTS bodova razlikovnih kolegija * 140,00 kn) i vrijednosti ECTS boda (18,58 € / 140,00 kn)
Napomena: za popunjavanje obrazaca Odabir izbornog kolegija potrebno je nakon otvaranja dokumenta načiniti sljedeće (odabrati OPTIONS->enable this content->OK)
Naziv dokumenta Datum objave