Klikni s prometom Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja ZIRP 2021 Centar za promet i logistiku d.o.o.

Laboratoriji

LABORATORIJI FAKULTETA

Strategijom razvoja Fakulteta za razdoblje od 2012. do 2017. godine predviđena je uspostava laboratorija radi unaprjeđenja znanstvene, stručne i nastavne aktivnosti. Na temelju Odluke o privremenom ustrojavanju i poslovanju koja se odnosi na rad laboratorija, specijaliziranih učionica i praktikuma Fakulteta, u proteklom razdoblju postignut je značajan napredak u opremanju Fakulteta informatičkom i laboratorijskom opremom. Potpuno su opremljene suvremenom informatičkom opremom sve predavaonice Fakulteta, nova specijalizirana računalna učionica te je ustrojeno i opremljeno 19 novih laboratorija, a ažurni podaci o opremi objavljeni su u Katalogu laboratorijske opreme. Opremanje laboratorija značajno utječe na stalno usavršavanje obrazovnog procesa na svim razinama studija, kao i na podizanje kvalitete znanstvenog i stručnog rada.

Katalog laboratorijske opreme prvenstveno služi kao izvor informacija studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija o raspoloživoj opremi za provođenje istraživanja u sklopu seminarskih, završnih, diplomskih, specijalističkih i doktorskih radova. U katalogu je uz naziv i tehničke karakteristike opreme ponuđen i opis namjene koji može studentima pomoći pri pronalaženju laboratorijske opreme potrebne za provođenje njihovih istraživanja.

Popis laboratorija:

 1. Laboratorij za planiranje i modeliranje u cestovnom prometu / Laboratory for Planning and Modelling in Road Traffic
 2. Laboratorij za modeliranje i optimiranje informacijsko-komunikacijskih mreža i usluga / Laboratory for Modelling and Optimizing Information and Communication Networks and Services
 3. Laboratorij za sigurnost i forenzičku analizu informacijsko-komunikacijskog sustava / Laboratory for Security and Forensic Analysis of Information Communication Systems
 4. Laboratorij za razvoj i primjenu informacijsko-komunikacijskih pomoćnih tehnologija / Laboratory for the Development and Research of Information and Communication Assistive Technology
 5. Laboratorij za modeliranje i simulacije u zračnom prometu / upravljanje zračnim prometom // Laboratory for Modelling and Simulation in Aviation / Air Traffic Management
 6. Laboratorij za sigurnost željezničkog prometa / Laboratory for Rail Traffic Safety
 7. Laboratorij za modeliranje i simulaciju željezničkih sustava / Laboratory for Modelling and Simulation of Railway Systems
 8. Laboratorij za gradski promet / Laboratory for Urban Transport
 9. Laboratorij za kontrolu zračne plovidbe / Laboratory for Control of Air Navigation
 10. Laboratorij za aerodinamiku / Aerodynamics Laboratory
 11. Laboratorij za simulaciju leta / Flight Simulation Laboratory
 12. Laboratorij za zrakoplovne emisije / Laboratory for Aircraft Emissions
 13. Laboratorij za simulacije u logistici / Laboratory for Simulations in Logistics
 14. Laboratorij za inteligentne transportne sustave / Intelligent Transportation Systems Laboratory
 15. Laboratorij za sustav georeferenciranog videa / Laboratory for Georeferential Video System
 16. Laboratorij za prometno-tehnička vještačenja / Laboratory for Traffic Accidents Expertise
 17. Laboratorij za primijenjenu ergonomiju u prometu / Laboratory for Applied Ergonomics in Traffic and Transport
 18. Ispitni laboratorij Zavoda za prometnu signalizaciju / Testing laboratory of Department of Traffic Signalling
 19. Laboratorij za znanost o podacima u prometu i logistici / Laboratory for Data Science in Transportation and Logistics