Trenutna pozicija i dužnosti:

  • Docent
  • Prodekan za nastavu i studente
  • Predsjednik Odbora za studijske programe i izvedbeni plan
  • ISVU koordinatorEmail:

ivan.grgurevic@fpz.unizg.hr

Akademske društvene mrežeObrazovanje i osposobljavanje:

2013. – dr. sc.

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2011. – dipl. ing.

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu (usmjerenje Cestovni promet)

2004. – dipl. ing.

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu (usmjerenje Poštansko - telekomunikacijski promet)

1999. – Srednja elektrotehnička škola


Nositelj/ica na predmetima:
(Suradnik/ica)

Preddiplomski studij (suradnik):

Računalne mreže (Predavanja, Seminar, Laboratorijske vježbe)

Komutacijski procesi i sustavi (Predavanja)

Održavanje telematičkih sustava (Predavanja)                 

Diplomski studij (suradnik):

Planiranje telekomunikacijskih mreža (Predavanja, Auditorne vježbe, Seminar)

Simulacije u prometu (Auditorne vježbe)

Telekomunikacijska legislativa i standardizacija (Seminar)


Radno iskustvo:

2018. - danas Prodekan za nastavu i studente

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2018. Viši znanstveni suradnik

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2017. - 2018. Prodekan za nastavu i studente, o.d.

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2016. - danas Docent

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2014. – 2016. Viši asistent / Znanstveni suradnik

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2005. – 2020. ISVU koordinator

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2005. – 2018. Član Organizacije nastave

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2005. – 2014. Asistent

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

2004. – 2005. Stručni suradnik

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu


Tehničke vještine i priznanja:

Microsoft Office™, Adobe™ programski paket (Illustrator™, Photosop™, Premiere™, After Effects™), ArcGIS, ArcPad, Analytic Hierarchy Process (AHP) tools (Expert Choice, Visual Promethee), GIS dizajn i implementacija modula, ITS dizajn i implementacija modula, Mathlab, SAS, CUBE/Citilabs

Mrežne aplikacije: Cisco Packet Tracer, Wireshark, ns-3, GNS3, Riverbed tools, Network Mapper Security Scanner (Nmap), Netlimiter

2019. Mentor dekanove nagrade za najbolji studentski rad: "Ispitivanje Wi-Fi mreže u vozilima javnog gradskog putničkog prijevoza u gradu Zagrebu", autora Karlo Juršić i Vinko Rajič, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu

2016. Nagrada za najbolji rad međunarodne virtualne znanstvene konferencije RCITD 2016 (International Virtual Research Conference In Technical Disciplines)

2003. Dobitnik Rektorove nagrade, Sveučilište u Zagrebu, tema: "Model višekriterijske analize pri izboru operatora mobilne telefonije u Republici Hrvatskoj"

2002. Diploma Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu za unaprjeđenje studentskog života


Područja interesa:

Dinamički carpooling, informacijsko komunikacijske mreže, umrežavanje prometnih entiteta, simulacije u prometu


Znanstvena i stručna djelatnost:

Znanstveni i stručni projekti:

Voditelj

2017. - 2019. Vrednovanje postojećih sustava za podršku dijeljenju informacija korisnicima zajedničkih vožnji osobnim vozilima temeljenih na Cloud computingu (PROM-PRO Fakulteta prometnih znanosti, 303-02/17-01/19, 15-01-17-6, prvi ciklus)

2015. - 2017. Mogućnosti primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija i usluga u funkciji povezivanja korisnika zajedničkih vožnji osobnim vozilima (PROM-PRO Fakulteta prometnih znanosti, 251-76-01-15-13, prvi i drugi ciklus)

2008. – 2012. Istraživač i voditelj mjere 4.4 Mobility management for large institutions te evaluator na međunarodnom istraživačkom projektu FP7 Europske unije CIVITAS ELAN PLUS Mobilising citizens for vital cities Ljubljana – Gent – Zagreb – Brno – Porto

Suradnik

2017. - danas Analiza obilježja generiranog podatkovnog prometa raznovrsnih terminalnih uređaja

2017. - 2018. Utjecaj korištenja mobilnih uređaja na ponašanje vozača tijekom vožnje (projekt u sklopu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa (MUP), za Područje 7. Mobitel; Pod područje: a) Korištenje mobitela za vrijeme vožnje, https://www.facebook.com/NEmobiteluUvoznji/)

2015. - 2016. Istraživanje konteksta korištenja pametnih mobilnih uređaja i povezanih informacijsko komunikacijskih usluga (projekt u sklopu programa potpore Sveučilišta u Zagrebu, broj TP102)

2014.  Istraživanje mogućnosti primjene koncepta IoT za poboljšanje sigurnosti kretanja slijepih i slabovidnih osoba prometnom mrežnom

2013. – 2014. Informacijsko-komunikacijske usluge za kretanje prometnom mrežom osoba smanjene i otežane pokretljivosti

2013. – 2014. Green Intermodal Freight Transport – GIFT

2012. – 2014. Harmonized Inland Navigation Transport through education and information technology – HINT

2012. Standardizacija prikupljanja i obrade podataka u području prometa s ciljem razvoja znanosti i gospodarstava

2012. Ispitni poligon za osobe s invaliditetom

2011. – 2013. ICT and e-Learning in Intermodal Transport, (Croatian - Montenegrin Bilateral Cooperation program in the field of science and technology)

2008. – 2011. Strategy of Intermodal Transport System Development and Intermodal Centres Network in Croatia – INTERMODARH

2007. – 2013. Definiranje intermodalnih transportnih koridora višekriterijskim odlučivanjem

2006. – 2007. The realization of the underground-overhead light rail system in the city of Zagreb

Knjige:

Jolić, N.; Lazibat, T.; Kavran, Z.; Bukljaš Skočibušić, M.; Baković, T.; Brnjac, N.; Ćavar, I.; Perko, N.; Grgurević, I.; Mostarac, K.; Periša, M.; Soldo, D.; Stupalo, V.; Sutić, I.: Standardizacija prikupljanja i obrade podataka u području prometa s ciljem razvoja znanosti i gospodarstva, Fond za razvoj Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, 2012., (ISBN 978-953-243-058-5).

 

Znanstveni radovi i članci:

U autorstvu i koautorstvu objavio je pedesetak znanstvenih i stručnih radova.

Recenzent niza indeksiranih časopisa (PROMET - Traffic&Transportation, Tehnički vjesnik, Tehnički glasnik i dr.).

Član organizacijskog (POWA), znanstvenog (RCITD) i tehničkog (EAI MMS, EAI FABULOUS) odbora niza međunarodnih znanstvenih konferencija.


Značajni radovi:

2020. - danas Projekt PRISTUP - Unapređenje i provedba stručne prakse na Fakultetu prometnih znanosti, Poziv "Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju", projekt sufinancira Europska unija sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF), Operativnoga programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.", voditelj Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

2019. - danas Projekt ProLog - Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) u području prometa i logistike, Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja, voditelj Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Projekt sufinancira Europska unija sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF). Partneri na projektu su Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište Sjever, Ericsson Nikola Tesla i Orbico d.o.o.


Članstvo u udrugama:

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

IEEE Computer Society

European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

International Telecommunications Society (ITS)

ITS Croatia 

DAAAM International

Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta, Strukovni razred inženjera poštansko-informacijsko-komunikacijskog prometa

Hrvatska udruga diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (AMAC-FSC)

TM Forum

Urednički odbor časopisa PROMET Traffic&Transportation