Voditelj: prof. dr. sc. Dragan Peraković


 


Prezentacija laboratorija

PPT Prezentacija

Laboratorij je dio Zavoda za informacijsko-komunikacijski promet, Fakulteta prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu. Formiran je u svrhu izvođenja praktične nastave i vježbi, te u svrhu znanstvenih i stručnih istraživanja u području informacijsko komunikacijskog prometa, mreža i usluga za prijenos podataka i glasa.

Laboratorij je opremljen najsuvremenijom računalnom, terminalnom i programskom opremom i podrškom, što uključuje najsuvremenija računala, aktivnu mrežnu opremu (preklopnici, usmjerivači, pretežito CISCO), komutacijsko čvorište (3CX i ERICSSON) te terminalne uređaje. Laboratorij je tehničko-tehnološki opremljen za:

 

  • Istraživanja problematike informacijsko komunikacijskih mreža
  • Ispitivanja i analiza kvalitete usluga
  • Simulacije prometa
  • Modeliranja i optimizacije informacijsko komunikacijskih mreža
  • Istraživanja ekonomskih utjecaja i aspekata telekomunikacija
  • Analizu telekomunikacijskog tržišta i regulative
  • Edukaciju u području problematike modeliranja i optimiranja informacijsko komunikacijskih mreža i usluga
  • Analizu regulatorno pravnih aspekata električnih komunikacija
  • Analizu arhitekture informacijsko komunikacijskih mreža