...

Podizanje svijesti o potrebi za kvantnom kripotgrafijom

15. 02. 2024.

Pozivamo vas na webinar o aktualnim kibernetičkim rizicima i budućim trendovima kroz pregled posebno osjetljivih područja primjene sveprisutnih komunikacija u okruženjima kritične infrastrukture (industrija, promet, zdravstvo, i dr.) i predstavljanje hrvatskog razvojnog projekta u području zaštite komunikacije i kibernetičke sigurnosti u nadolazećoj kvantnoj eri kao što je projekt izgradnje Hrvatske kvantne komunikacijske infrastrukture - CroQCI.

Webinar će se održati 28. veljače 2024. godine u 13 sati u organizaciji Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske akademske i istraživačka mreže - CARNET.

Poveznica na webinar: https://connect.srce.hr/croqci

 

Više

...

Međunarodna znanstvena konferencija EAI FABULOUS 2024

14. 02. 2024.

8. EAI međunarodna znanstvena konferencija International Conference on Future Access Enablers of Ubiquitous and Intelligent Infrastructures – FABULOUS 2024 održat će se od 8.–10. svibnja 2024. godine u Zagrebu, Hrvatska. Konferencija se organizira pod okriljem organizacije European Alliance for Innovation - EAI (Gent, Belgija) u suorganizaciji Zavoda za informacijsko-komunikacijski promet Fakulteta prometnih znanosti. 

Rok za dostavu cjelovitih znanstvenih radova je 29. veljače 2024. godine.

Više informacija o važnim datumima, temama, objavi radova i drugome dostupno je na poveznici.

Više

...

Održano gostujuće predavanje pukovnika Tomislava Kravaice

26. 01. 2024.

Dana 25. siječnja 2024., za studente informacijsko-komunikacijskog smjera, gost predavač pukovnik Tomislav Kravaica, mag. ing. traff. održao je predavanje na temu „Tehničko-tehnološke značajke vojnih komunikacijsko-informacijskih sustava“.

Pukovnik je upoznao studente i nastavnike s opisom operativnih zahtjeva kao generatora načina dizajniranja vojnih komunikacijskih mreža, ponajviše bojišničkih mreža, koje se temelje na bežičnim komunikacijama. Osim toga, pukovnik je pričao o tehničko-tehnološkim obilježjima vojnih komunikacijsko-informacijskih sustava koje koriste kopnene snage, koji se koriste u Jadranskom moru te u ratnom zrakoplovstvu. Jedan od dijelova predavanja odnosio se na umrežavanje uvjetovano hijerarhijom u vojsci.

 

Laboratorij za sigurnost i forenzičku analizu informacijsko komunikacijskog sustava
Laboratorij za sigurnost i forenzičku analizu informacijsko komunikacijskog sustava

Više

Laboratorij za modeliranje i optimiranje informacijsko komunikacijskih mreža i usluga
Laboratorij za modeliranje i optimiranje informacijsko komunikacijskih mreža i usluga

Više

Laboratorij za razvoj i primjenu informacijsko-komunikacijskih pomoćnih tehnologija
Laboratorij za razvoj i primjenu informacijsko-komunikacijskih pomoćnih tehnologija

Više

I. Cvitić, D. Peraković, M. Periša, B. Jerneić

Availability Protection of IoT Concept Based Telematics System in Transport

M. Periša, I. Cvitić, P. Kolarovszki

Challenges of Information and Communication Technologies Usage in E-Business Systems

I. Cvitić, D. Peraković, T. Kuljanić,

Availability Factors in Delivery of Information and Communication Resources to Traffic System Users

M. Periša et al.

Conceptual informing system architecture for drivers with reduced communication skills

M. Periša, I. Cvitić, R. E. Sente

IoT usluge u svrhu povećanja pokretljivosti korisnika u Smart City okruženju

D. Peraković, M. Periša, R. E. Sente

Unaprjeđenje sustava informiranja osoba smanjene i otežane pokretljivosti u zračnim lukama

D. Peraković, M. Periša, R. E. Sente

New Challenges of ICT usage in Transport and Logistics

M. Periša, I. Cvitić, R. E. Sente

Comparative Analysis of Mobile Phone Application Solutions Accessibility for informing Visually Impaired Persons in Traffic Environment

M. Periša, I. Cvitić, R. E. Sente

Social Network Customer Requirements Analysis for Visually Impaired People